Katja Karintaus

KATJA KARINTAUS

Pirkanmaan aluevaltuustoon numerolla

253

Rakenteita on rohkeasti uudistettava. Uudistus on uudistus vain silloin, jos ollaan valmiita muutoksiin. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon paisuvat kustannukset estävät perusterveydenhuollon kehittämistä. Soteuudistuksen myötä tätä erottelua ja osaoptimoinnin tarvetta ei enää ole. Siksi on rohkeasti panostettava laadukkaisiin terveyskeskuspalveluihin ja nopeaan, esteettömään hoitoon pääsyyn. Monet ongelmat ovat sitä paitsi edullisemmin hoidettavissa, kun apu saadaan nopeasti.

Digitalisaatiota on hyödynnettävä tehokkaasti palveluiden kehittämisessä. Digitalisaation täysimääräiseen hyödyntämiseen on julkisissa palveluissa vielä paljon matkaa. Etä- ja digivastaanotot on mahdollistettava. Monet asiointitarpeet ovat sellaisia, että ne eivät edellytä fyysistä läsnäoloa. Lisäksi etäpalveluiden mahdollistaminen edistää palveluiden tarjoamisesta kattavasti myös haja-asutusalueille. Panostetaan palveluihin, ei seiniin. Aikoja pitää pystyä varaamaan sähköisesti. Potilastiedon on liikuttava esteettömästi ja tehokkaasti eri toimijoiden välillä. Tiedolla johtamisen tulee olla läpileikkaava toimintatapa, ja sitä varten on saatavilla kattavaa ja oikea-aikaista tietoa. Digiratkaisujen kehittäminen on resursoitava riittävästi, ne eurot saadaan varmasti moninkertaisesti takaisin!

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita pitää kehittää. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Mielenterveys- ja uupumisongelmien kanssa kamppailevien nuorten on saatava apua nopeasti. Ongelmat eivät odottamalla parane, ja nopealla avulla voidaan usein estää tilanteen kärjistyminen. Tavoitteena täytyy olla, että apua saa viikossa riippumatta siitä minkä kanavan kautta nuori sitä etsii. Koska mielenterveyspalveluiden ammattilaisia ei ole tällä hetkellä tarpeeseen nähden riittävästi, on huolella mietittävä, missä tilanteissa myös muut tahot voivat tukea. Pikainen, ratkaisukeskeinen apu voi käytännössä vähentää myöhempiä vaativampien palveluiden tarpeita. Olen tehnyt valtuustoaloitteen (05/2021) nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista, kirjoitukseni Aamulehdessä 1.5.2021 löytyy tämän linkin takaa: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000007949081.html .

Panostetaan ihmisiin ja palveluihin, ei hallintorakenteisiin ja seiniin

Olen diplomi-insinööri, HHJ ja asiantuntijayrittäjä. Johtamiseen, talouteen ja digitalisaatioon liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja sekä teoriassa että käytännössä. Olen toiminut sekä yrityksissä että julkisella ja kolmannella sektorilla. Olen ehdolla aluevaaleissa, koska uskon, että osaamisestani on hyötyä hyvinvointialueen toiminnan organisoinnissa ja käynnistämisessä. 

Olen aktiivinen kuntapoliitikko ja poliittinen vaikuttaminen on minulle tuttua. Minulla on laajat verkostot.

Keskeisimpiä poliittisia luottamustoimiani ovat mm. Tampereen kaupunginvaltuuston 3. varavaltuutettu, kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen sekä kaupunginhallituksen edustaja Tampereen Veden johtokunnassa. Olen myös kokoomuksen Tampereen aluejärjestön hallituksessa sekä Pyynikin kokoomuksen puheenjohtaja.

Teen vapaaehtoistyötä kolmannella sektorilla, esimerkiksi Tampereen Pyrinnön hallituksessa ja Tampereen seurakuntayhtymän luottamustehtävissä.

Elinvoimainen kaupunki

Tamperetta ei suotta ole valittu Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi. Tampereen asukkaat, kulttuuri, yliopistot, yritykset ja ympäristö ovat ainutkertaisen hieno kokonaisuus. Tahdon työskennellä sen eteen, että Tampere on tulevaisuudessakin paras paikka asua.

Kestävä kehitys – sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu

Kestävä kehitys pitää sisällään asuinympäristömme ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Blogi

Yhteystiedot

Anita Kangaspeska

kampanjaPÄÄLLIKKÖ

[email protected]