Kestävä kehitys

Kaupungin kestävä kehittäminen pitää sisällään kolme keskeistä näkökulmaa: sosiaalinen, ekologinen sekä taloudellinen. Näitä kaikkia kolmea osa-aluetta on Tampereella aktiivisesti kehitettävä.

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kaikkea sellaisia asioita, jotka tekevät yhteiskunnasta hyvän elää. Ihmisällä on töitä, ja peruspalvelut ovat kunnossa. Koulut ja päiväkodit toimivat ja syrjäytymisen estämiseksi tehdään töitä. Terveys- ja hoivapalvelut ovat kaikkien saatavilla. Yhteiskunnassa on turvallista elää.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa ympäristöä. Miten pidämme elinympäristöstämme huolta niin, että se säilyy tulevillekin sukupolville elinkelpoisena ja puhtaana. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat uhkia, jotka ovat täällä ja nyt. Meillä on vain yksi elinympäristö, ja siitä on pidettävä huolta! Tässä on kaikkien yhtä lailla kannettava kortensa kekoon: yksittäisten ihmisten, yritysten, yhteisöjen, kaupunkien ja valtioiden. Tampere onkin sitoutunut hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Tampereelle kehittyy koko ajan uutta kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintaa. Innovatiivisen tuotekehityksen ja -viennin myötä Tampere voi kokoaan suuremmilla harteilla osallistua maapallomme suojelemiseen. Tästä kiitos tutkimukselle ja yritystoiminnalle, jota alueella tehdään!

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että kaupungissa rahat riittävät. Kaupungin tulot riittävät menoihin, ja velkaa ei kohtuuttomasti lisätä tulevien sukupolvien rasitteeksi. Veroastetta ei loputtomasti nostella, jotta työntekemisen houkuttelevuus ja palkitsevuus säilyy. Kaupungin toimintaa on jatkuvasti kehitettävä niin, että toiminta on mahdollisimman tehokasta. Rakenteita ja prosesseja on määrätietoisesti uudistettava. Esimerkiksi digitalisaation tarjoamia keinoja on hyödynnettävä määrätietoisesti niin, että kaupunkilaiset voivat halutessaan asioida sähköisiä kanavia pitkin. Samanaikaisesti on toki tarvitseville oltava ihmiskontakti palvelua tarjoamaan. (Parhaimmillaan toimivat digipalvelut vapauttavat asiakaspalvelijoita paremmin avustamaan niitä, jotka tarvitsevat asioinnissa apua.)

Kestävyyden tasapainon löytäminen on välttämätöntä silloinkin, kun näkökulmien välillä on ristiriitaa. Pitkällä tähtäimellä se on ainoa vaihtoehto.

Tärkeintä on mielestäni ymmärtää, että lopulta nämä kolme ulottuvuutta kietoutuvat yhteen. Jos yhdellä osa-alueista epäonnistutaan, kärsivät muutkin. Kestävyyden tasapainon löytäminen on välttämätöntä silloinkin, kun näkökulmien välillä on ristiriitaa. Pitkällä tähtäimellä se on ainoa vaihtoehto.