Toteutetaan Tampereen malli terapiatakuusta

Julkaistu:

Kirjoitimme Aamulehteen ehdotuksen nuorten ja opiskelijoiden uupumus- ja mielenterveysongelmien ratkaisuista Tampereella (AL 1.5.2021)

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Mielenterveys- ja uupumisongelmien kanssa kamppailevien nuorten on saatava apua nopeasti. Ongelmat eivät odottamalla parane, ja nopealla avulla voidaan usein estää tilanteen kärjistyminen.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi nuorille ja opiskelijoille on luotava Tampereen malli terapiatakuusta siten, että asiantuntijan puheille pääsee viikkojen – ei kuukausien – kuluessa.

Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoista moni on muuttanut uudelle paikkakunnalle, eikä vanhoja turvaverkostoja ole lähellä. Moni asuu ensimmäistä kertaa muualla kuin lapsuudenkodissaan. Koronapandemian aikana uudet kaveripiirit eivät välttämättä ole päässeet muodostumaan ja sosiaalisten kontaktien määrä on vähäinen. Opintouupumus ja mielenterveysongelmat lisääntyvät, mikä on näkynyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tarjoamien mielenterveyspalveluiden kysynnän 26 prosentin kasvuna vuonna 2020.

Samaan aikaan palveluihin ei pääse, koska jonotusajat ovat pitkiä. Korkeakouluopiskelijoiden tilanteen tekee lisäksi hankalammaksi se, että heidän on hakeuduttava ensisijaisesti YTHS:lle ja vasta sitten muihin julkisiin palveluihin. Pompottelu uupumuksen keskellä tekee hoitoonpääsystä entistä hankalampaa. Kuukausia jatkuva siirtely ovelta toiselle ei ole kohtuullista. TIlanne ei helpotu sittenkään, jos onnistuu saamaan terapialähetteen, koska terapeuttien kalenterit ovat täynnä pitkälle tulevaisuuteen.

Koska hallitus ei ole lähtenyt ratkomaan nuorten ongelmaa kansallisesti, Tampereen täytyy ratkoa haaste oma-aloitteisesti. Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin tulee kutsua sektorin toimijat saman pöydän ääreen luomaan nuorisolain piirissä oleville nuorille (alle 30v) Tampereen kaupunkiseudun terapiatakuumalli, jotta nuoret saavat apua nopeasti. Keskusteluun täytyy kutsua esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, YTHS, sektorin keskeiset yritykset sekä järjestöt. Tavoitteena täytyy olla, että apua saa viikossa riippumatta siitä minkä kanavan kautta nuori sitä etsii. Koska mielenterveyspalveluiden ammattilaisia ei ole tällä hetkellä tarpeeseen nähden riittävästi, on huolella mietittävä, missä tilanteissa myös muut tahot voivat tukea. Pikainen, ratkaisukeskeinen apu voi käytännössä vähentää myöhempiä  vaativampien palveluiden tarpeita.

Tampereen tulee olla Suomen nuoriso- ja opiskelijaystävällisin kaupunki myös vaikeissa elämäntilanteissa.

Pormestariohjelma ja kaupunkistrategia ovat viimeistään paikat, jossa tämä asia täytyy ratkaista. Tampereen tulee olla Suomen nuoriso- ja opiskelijaystävällisin kaupunki myös vaikeissa elämäntilanteissa. Tampereen kaupungin on ratkottava tämä ongelma muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Keinojen etsiminen nopeaan avun saamiseen on taloudellisesti järkevää, mutta ennen kaikkea inhimillinen teko vaikeassa tilanteessa olevalle kuntalaiselle.

Katja Karintaus
Elinvoima- ja osaamislautakunnan varapuheenjohtaja, varavaltuutettu (kok)

Jouni Markkanen
Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu (kok)

Lisää julkaisuja

11.6.2021

Uusin vaaliesitteeni

Täältä voit ladata uusimman vaaliesitteeni!

19.5.2021

Katjamobiili liikenteessä!

Jokos olet bongannut vesivoimalla kulkevan Katjamobiilin Tampereella tai muualla?

19.5.2021

Kokoomusryhmän valtuustoaloite: Toteutetaan Tampereen malli terapiatakuusta

Kirjoituksemme terapiatakuun Tampereen mallista (AL 1.5.2021) jalostui kokoomusryhmän valtuustoaloitteeksi.